Tidslinje
 

Bilder leveres til kunde ca 7-14 dager etter at produktene er mottatt.

Kostnader, avgifter og betaling
 

Avtalt pris for oppdraget skal dekke hele oppdragets omfang som forberedelser, fotografering, redigeringstimer og bildene klare til bruk med kommersiell lisens. Forhåndsbetaling ved booking kan skje via bankoverføring. Resterende faktureres før fotografering. Forsinkelse i betaling vil også forsinke fotografering og levering, uavhengig av tidsfrist. 

 

Bruksrett


Kommersiell lisens

Du får rettigheter til å benytte dine bilder som du ønsker i egen markedsføring av bedrift. Unntak er salg til tredjepart. Kommersiell bruk av bilder kan være å bruke bilder i alt fra annonser, reklamebrosjyrer og illustrasjoner til skilting, profilering, produktpromotering eller andre bruksområder der bildet er knyttet til tekst som har et promoterings- eller salgsformål.

Fotografen kan bruke bildene på følgende måte:
I egen markedsføring
Sosiale medier

 

Fotografen har opphavsrett til verket.
Åndsverkloven § 1: «Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket.»


Artistisk preg, stil og kontinuitet


Stil. Kunde har vurdert fotografens tidligere arbeid og er innforstått med at fotografen vil levere tjenester med sin stil/artistisk preg dersom annet ikke er spesifisert i denne avtalen.

Kontinuitet. Fotografen vil forsøke etter beste evne å sørge for at tjenestene som levres til kunde produseres i en stil som portefølje, og vil forsøke å ta høyde for rimelige ønsker eller forslag fra kunde. Kunde forstår følgende:

1. Hver kunde og hver fotografering er unike, med ulike ønsker, budsjetter og syn.
2. Fotografering er ofte subjektivt kunst og fotografen har en unik visjon, med sin særegne stil og teknikk.
3. Fotografen vil bruke sin egen bedømmelse i forbindelse med levering av tjenester, og vil kanskje ikke inkludere kundens forslag.
4. Fotografen vil innen rimelighetens grenser forsøke å inkludere kundenes forslag ved levering av kundens tjenester, men beholder rettigheten til å avgjøre estetikk og artistisk kvalitet.
5. Misnøye med fotografens estetiske vurdering eller artistisk evne er ikke gyldige grunner til å avslutte avtalen, eller forespørsel om tilbakebetaling.

 


Skader eller manglende produkt/tjeneste

Dersom det usansynlige likevel skulle oppstå, at filer blir borte, stjålet eller ødelagt utenfor fotografens kontroll, vil erstatning være begrenset til tilbakebetaling av den totale summen avtalt for tjenestene, eller at fotografen organiserer en ny fotografering.

 

Ansvar

Fotografen er ikke er ansvarlig for naturkatastrofer, krig, nasjonale eller lokale nødsituasjoner eller andre omstendigheter som er utenfor fotografens kontroll, som ulykker, dødsfall i familien, sykdom eller andre tragiske omstendigheter.